Zasady bezpiecznego podłączenia i użytkowania butli z gazem propan – butan

 1. Zachowaj szczególną ostrożność podczas podłączania butli – nie używaj otwartego ognia, nie pal papierosa, zachowaj bezpieczną odległość między urządzeniem emitującym ciepło (min. 1,5 m) oraz iskrzącym (min. 1 m).
 2. Sprawdź czy przewód użyty do przyłączenia butli nie dotyka rozgrzanych elementów kuchenki – mogłoby to spowodować jego stopienie i niebezpieczny wyciek gazu.
 3. Ustaw butlę w pozycji pionowej i zabezpiecz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 4. Zerwij foliową plombę i upewnij się, że zawór jest szczelnie zamknięty – powinien być maksymalnie przekręcony w prawo.
 5. Zdejmij plastikową zaślepkę zaworu i upewnij się, że w zaworze jest uszczelka oraz że nie jest ona uszkodzona.
 6. Podłącz reduktor – nakrętkę reduktora przykręca się obracając ją w lewą stronę.
 7. Teraz otwórz zawór butli przekręcając pokrętło w lewą stronę.
 8. Po każdorazowym podłączeniu butli koniecznie sprawdź szczelność instalacji przy pomocy roztworu wody z mydłem lub testera szczelności w aerozolu – w przypadku nieszczelności pojawią się charakterystyczne pęcherzyki – wtedy należy butlę odłączyć i jak najszybciej skontaktować się z nami oraz usunąć butlę z zamkniętego pomieszczenia.
 9. Gdy upewnisz się, że instalacja jest sprawna, możesz bezpiecznie włączyć kuchenkę.
 10. Zamknij zawór butli za każdym razem, kiedy kończysz korzystać z gazu.
 11. Regularnie sprawdzaj stan reduktora i węża doprowadzającego gaz – jeśli termin użytkowania upłynął, bezzwłocznie wymień przewód.
 12. Chroń butlę przed uszkodzeniami mechanicznymi, nie uderzaj w butlę ani zawór, nie trzymaj butli poniżej poziomu gruntu ani w pomieszczeniach o złej wentylacji lub stałej temperaturze wyższej niż 35 ºC.