Kategoria: porady

Zachowaj szczególną ostrożność podczas podłączania butli – nie używaj otwartego ognia, nie pal papierosa, zachowaj bezpieczną odległość między urządzeniem emitującym ciepło (min. 1,5 m) oraz iskrzącym (min. 1 m). Sprawdź czy przewód użyty do przyłączenia butli nie dotyka rozgrzanych elementów kuchenki – mogłoby to spowodować jego stopienie i niebezpieczny wyciek gazu. Ustaw butlę w pozycji […]